بازگشت به صفحه قبل

افتخارات شرکت نفیس نخ


 • صادر کننده نمونه کشوری سال 93 از وزارت صنایع و معادن
 • واحد صنعتی نمونه 86 از وزارت صنایع و معادن
 • واحد منتخب نمونه از بانک صنعت و معدن
 • واحد نمونه کشوری از وزارت کار
 • تقدیر توسط وزارت صنعت و معدن
 • انتخاب بعنوان کارفرمای نمونه از وزارت کشور
 • واحد صنعتی نمونه از اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران
 • واحد منتخب تولیدی استاندارد از اداره استاندارد
 • تقدیرنامه از مدیر کنترل کیفیت از اداره استاندارد
 • گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف کننده از سازمان صنعت و معدن
 • گواهینامه مدیریت کیفیت یکپارچه(IMS) از شرکت SGS
 • گواهینامه استاندارد برای محصولات مختلف از اداره استاندارد جمهوری اسلامی ایران
 • گواهی ثبت اختراع برای نخ خواب فرش پلی استر مصرفی در فرش گل برجسته
 • لوح از جشنواره ایده های برتر لندن 2012 بابت اختراع و تولید نخهای پلی استر هایبالک
 • کسب پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت و معدن
 • گواهی نامه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت و معدن
 • انتخاب بعنوان واحد صنعتی نمونه استان قزوین در سال 96 
 • انتخاب بعنوان کارفرمای نمونه استان قزوین در سال 96 


افتخارات شرکت نفیس نخ

افتخارات شرکت نفیس نخ
     
افتخارات شرکت نفیس نخ

افتخارات شرکت نفیس نخ
     

افتخارات شرکت نفیس نخ
     

افتخارات شرکت نفیس نخ
     

افتخارات شرکت نفیس نخ
 • عضویت در انجمن صنایع نساجی
 • عضویت در اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
 • عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نمونه
 • عضویت  در انجمن تخصصی و مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
 • تقدیر از طرف همایش ملی برند و شرکت های دانش بنیان از پارک علم و فن آوری
 • تقدیربرای حمایت از  کنفرانس مهندسی نساجی از دانشگاه امیر کبیر
 • بلوغ HSE از انجمن مدیریت سبز ایران
 • تقدیر نامه برای مسئول ایمنی و بهداشت از اداره کار
 • کارآفرین برتر استان از وزارت کار
 • صادر کننده نمونه استانی از استانداری
 • واحد صنعتی نمونه در سال های 85 و 86 از سازمان استانداری قزوین
 • سرمایه گذار منتخب استان از سازمان استانداری قزوین
 • تقدیر بعنوان صنعتگر نمونه 92 از استانداری
 • تقدیر از بنیانگذار شرکت بعنوان پیشکسوت نمونه اجرایی از سازمان استانداری قزوین
 • تقدیرنامه از اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین
افتخارات شرکت نفیس نخ
گواهینامه
     
گواهینامه
     
گواهینامه