بازگشت به صفحه قبل

ATY


نخ های ATY  (تکسچره شده بوسیله هوای فشرده) با هدف مشابه سازی خصوصیات ظاهری نخ پلی استر با انواع نخ های ریسیده پنبه، پشم و آکریلیک، تولید می شود.

ویژگیهای نخ  ATY:

  • حدود نمره: 200 تا 3000 دنیر با انواع افکت  
  • براقیت: نیمه مات-برایت-سوپر برایت
  • رنگ: تنوع وسیعی از رنگ ها با انواع براقیت ها ونخ های مولینه 6 رنگ 

ATY خاص: نخ های تار، پود و خواب فرش، استحکام بالا، جمع شدگی بالا و پایین، فنسی، لایکرادار

موارد مصرف: ، مصارف صنعتی، پارچه تریکو ، فرش ماشینی، پتوی مسافرتی، پرده های اسپرت و فانتزی،چادر های صنعتی، روکش صندلی، ژئوتکستایل، شلنگ و ...

نوع دنیر فیلامنت مینگل لاستر تعداد لا جهت تاب تعداد تاب DPF مورد مصرف رنگ توضیحات
500 432 خواب حوله ماكرو فيلامنت
610 576 خواب حوله
750 192 البسه بلوچي
520 144 البسه پالتوئي لايكرا دار
1000 0 پارچه صنعتي نايلوني
900 108 پارچه صنعتی تابیده این نخ در تار پارچه مصرف شده است
850 144 پتويي
600 192 پتويي
800 192 پتويي
800 216 پتويي
900 216 پتويي
750 240 پتويي بوبين مشبك
800 240 پتويي
800 288 پتويي
1200 384 پتويي
2700 1152 پود
780 192 پود
1300 216 پود
1200 216 پود ملانژ فلورسنتی
1150 216 پود
830 240 پود
830 288 پود ملانژ (شیرینک زیر 2درصد)
830 288 پود ملانژ
1100 288 پود
1200 288 پود ملانژ فلورسنتی
1000 288 پود
830 288 پود
1200 336 پود
1200 336 پود الوان
1660 384 پود
1250 384 پود
1300 384 پود
1400 384 پود الوان
1700 384 پود
1000 384 پود
1200 384 پود
1200 384 پود ملانژ الوان
1250 384 پود ملانژ الوان
1500 384 پود
1700 408 پود ملانژ سفید فنسی
1400 432 پود ملانژ سفید فنسی
1600 432 پود
1750 456 پود ملانژ
1700 480 پود ملانژ
1800 480 پود ملانژ
1800 480 پود
1600 576 پود ملانژ شیرینک کمتر از 2
1600 576 پود
1700 576 پود ملانژ
1800 576 پود ملانژ
780 240 پود البسه
840 240 پود البسه ملانژ
850 288 پود البسه
1600 480 پود البسه
800 288 پود پالتویی شیرینک زیر 2درصد
600 192 پود پرده اي
1000 252 پود پرده اي
1800 384 پود پرده اي
1800 384 پود پرده اي ملانژ كاتيونيك
330 96 پود پرده اي
330 96 پود پرده اي
550 144 پود خودرويي
650 192 پود خودرويي HIGH SH%
750 192 پود خودرويي
600 192 پود خودرويي
750 240 پود خودرويي
850 240 پود خودرويي
900 240 پود خودرويي
1050 288 پود خودرويي
900 384 پود خودرويي
2000 576 پود خودرويي
300 96 پود خودرويي
750 192 پود روفرشي
1350 384 پود روكش صندلي
1600 480 پود روكش صندلي
500 144 پود روكش صندلي قطار بوبين مشبك
1800 576 پود روكش صندلي قطار
2000 576 پود روكش صندلي قطار
500 144 پود رومبلي
750 180 پود رومبلي
900 180 پود رومبلي
800 192 پود رومبلي
900 216 پود رومبلي
850 240 پود رومبلي
1050 288 پود رومبلي
900 288 پود رومبلي
950 288 پود رومبلي
1200 312 پود رومبلي
1200 384 پود رومبلي
1350 384 پود رومبلي
1800 480 پود رومبلي
300 96 پود رومبلي
600 192 پود سجاده اي
750 240 پود سرب پرده
300 192 پود فاستوني
300 288 پود فاستوني
2300 960 پود فرش
1050 216 پود مجازي فرش
550 432 پودالبسه لايكرا دار
810 192 تار
1100 216 تار
900 240 تار
600 240 تار
1200 264 تار
830 288 تار شیرینک زیر 2درصد
1100 288 تار
850 288 تار
1000 384 تار استحكام بالا
1170 384 تار
2400 576 تار صادرات
800 192 تار البسه
750 192 تار البسه
980 240 تار البسه
750 384 تار البسه
550 432 تار البسه
850 720 تار البسه
1000 1728 تار پرده ماکرو (POY250/288F)
1900 504 تار رو مبلي
1900 576 تار رو مبلي
1600 432 تار روكش صندلي
1500 480 تار روكش صندلي
1600 480 تار روكش صندلي
1600 576 تار روكش صندلي
2400 960 تار روكش صندلي
700 192 تار روکش صندلی خودرویی
1100 336 تار روکش صندلی خودرویی
1000 336 تار ساپورت
700 240 تار فرش
800 288 تار فرش
1100 384 تار فرش
2200 960 تار و پود پارچه پشتي
1350 576 تار و پود پارچه صنعتي
800 192 تار و پود پارچه فوتر
850 240 تار و پود پارچه فوتر
800 240 تار و پود پارچه فوتر
800 288 تار و پود پارچه فوتر
1100 288 تار و پود پارچه فوتر
1200 384 تار و پود پرده گوني بافت
1280 384 تار و پود پرده گوني بافت
1800 432 تار و پود پرده گوني بافت
1990 504 تار و پود پرده گوني بافت
1750 528 تار و پود پرده گوني بافت
550 144 تریکویی
470 144 تریکویی
830 144 تریکویی
700 192 تریکویی
810 192 تریکویی
830 192 تریکویی
830 216 تریکویی
1000 240 تریکویی
830 240 تریکویی
850 240 تریکویی
900 240 تریکویی
1000 288 تریکویی
1200 288 تریکویی
1240 288 تریکویی
710 288 تریکویی بوبين مشبك
830 288 تریکویی
1240 336 تریکویی
1600 360 تریکویی
1250 384 تریکویی HIGH SH%
1660 384 تریکویی
1480 384 تریکویی
1800 384 تریکویی
1240 384 تریکویی
1400 384 تریکویی
1600 384 تریکویی
830 384 تریکویی
550 432 تریکویی
1660 480 تریکویی
1240 480 تریکویی
830 544 تریکویی
750 576 تریکویی
1900 576 تریکویی
2000 576 تریکویی
900 1152 خواب فرش
675 144 خواب فرش
675 144 خواب فرش بوبين مشبك
900 144 خواب فرش
600 144 خواب فرش
890 180 خواب فرش
675 180 خواب فرش
820 180 خواب فرش بوبين مشبك
830 180 خواب فرش
1150 192 خواب فرش
800 192 خواب فرش
450 192 خواب فرش
1300 192 خواب فرش
600 192 خواب فرش
1400 216 خواب فرش
830 216 خواب فرش
675 216 خواب فرش
1000 216 خواب فرش
1160 216 خواب فرش
750 216 خواب فرش
900 216 خواب فرش
1150 216 خواب فرش
750 228 خواب فرش
1000 240 خواب فرش
830 240 خواب فرش
750 240 خواب فرش
900 264 خواب فرش
1000 276 خواب فرش
1200 288 خواب فرش HIGH SH%
1220 288 خواب فرش HIGH SH%
1240 288 خواب فرش HIGH SH%
1250 288 خواب فرش HIGH SH%
1270 288 خواب فرش HIGH SH%
1000 288 خواب فرش
950 288 خواب فرش
1000 288 خواب فرش HIGH SH%
950 288 خواب فرش بوبين مشبك
1800 288 خواب فرش
1200 288 خواب فرش
1250 288 خواب فرش
1300 288 خواب فرش
1400 288 خواب فرش
1480 288 خواب فرش
1500 288 خواب فرش
900 288 خواب فرش
750 288 خواب فرش
1000 312 خواب فرش
1600 312 خواب فرش
900 336 خواب فرش HIGH SH%
1500 336 خواب فرش
1250 336 خواب فرش ملانژ
1500 360 خواب فرش HIGH SH%
1600 360 خواب فرش HIGH SH%
1400 360 خواب فرش
1200 360 خواب فرش بوبين مشبك
1200 360 خواب فرش
1250 360 خواب فرش
1300 360 خواب فرش
1500 360 خواب فرش
1500 360 خواب فرش بوبين مشبك
1660 360 خواب فرش
1200 384 خواب فرش HIGH SH%
900 384 خواب فرش
1200 384 خواب فرش
1400 384 خواب فرش
1500 408 خواب فرش
1660 408 خواب فرش صادرات
2500 432 خواب فرش
1200 432 خواب فرش HIGH SH%
1400 432 خواب فرش HIGH SH%
1300 432 خواب فرش بوبين مشبك
1600 432 خواب فرش
1000 432 خواب فرش
1200 432 خواب فرش
1500 432 خواب فرش HIGH SH%
1500 432 خواب فرش بوبين مشبك
1800 432 خواب فرش بوبين مشبك
1250 432 خواب فرش ملانژ
1400 432 خواب فرش
1450 432 خواب فرش
1480 432 خواب فرش
1500 432 خواب فرش
1800 432 خواب فرش
1300 456 خواب فرش
1400 456 خواب فرش
1250 456 خواب فرش ملانژ
1500 456 خواب فرش
1670 480 خواب فرش
1500 480 خواب فرش HIGH SH%
1600 480 خواب فرش
2000 480 خواب فرش
1500 480 خواب فرش
1660 480 خواب فرش
1500 504 خواب فرش
1450 528 خواب فرش HIGH SH%
1600 528 خواب فرش
1500 528 خواب فرش
1500 552 خواب فرش
1800 576 خواب فرش HIGH SH%
1400 576 خواب فرش
1500 576 خواب فرش
1800 576 خواب فرش
2200 768 خواب فرش HIGH SH%
1200 768 خواب فرش
1800 816 خواب فرش
900 864 خواب فرش
600 96 خواب فرش
24000 960 خواب فرش HIGH SH%
1700 360 خواب موكت
450 108 سجاده ای
450 144 سجاده ای
2200 384 شبه شانل (پود خودروئي) جت EO
1750 216 شبه شانل(پود رومبلي)
2200 288 شبه شانل(پود رومبلي)
2200 384 شبه شانل(پود رومبلي)
2200 432 شبه شانل(پود رومبلي)
2300 504 شبه شانل(پود رومبلي)
2200 504 شبه شانل(پود رومبلي)
2200 576 شبه شانل(پود رومبلي)
1250 480 شيلنگ استحكام بالا
2700 960 كيبل تاير
1000 0 نايلون
1100 216 نايلون
1200 216 نايلون
1300 480 نخ تسمه استحكام بالا
1450 528 نخ تسمه استحكام بالا
1280 480 نخ شيلنگ استحكام بالا