بازگشت به صفحه قبل

لوح واحد شايسته تقدير اداره كل استاندارد استان قزوينامروز چهارشنبه مورخ 1399/07/23 به مناسبت روز جهاني استاندارد از مديرعامل محترم شركت نفيس نخ جناب آقاي محسن آهنگريان در حضور استاندار محترم جناب آقاي دكتر جمالي پور، مدير كل محترم استاندارد جناب آقاي دكتر صارمي و ديگر مديران محترم استاني به پاس رعايت استاندارد اختياري تقدير و تشكل به عمل آمد و لوح واحد شايسته تقدير اداره كل استاندارد تقديم گرديد.
نوشته شده در تاریخ 1399/07/23      تعداد بازدید: 177