بازگشت به صفحه قبل

بازخورد مشتری


بازخورد مشتری شامل نظرات، پیشنهادات و دیدگاههایی است که در خصوص محصولات و خدمات شرکت نفیس نخ مطرح مطرح می نمایند.

مشتریان می توانند از طریق کانالهای ارتباطی زیر با نفیس نخ در ارتباط بوده و نظرات، پیشنهادات  و خواسته های خود را اعلام نمایند و سازمان پس از بررسی موضوع، نتیجه را به اطلاع مشتری می رساند.

روشهای ارائه بازخورد:

  • تماس تلفنی: مشتریان می توانند از طریق فرآیندهای خدمات مشتری، فروش و بازاریابی نظرات خود را اعلام نمایند.
  • SMS Panel: مشتریان می توانند مشکلات یا بازخوردشان را به شماره 30007574 پیامک بزنند.
  • Happy Call: از طریق تماس تلفنی به مشتریانیکه در 10 روز گذشته خرید داشته اند.
  • بازدید حضوری: مشتریان می توانند بازخوردهای خود را طی بازدیدهای دوره ای واحد خدمات مشتری اعلام نمایند.
  • حضور در نمایشگاه: مشتریان می توانند بازخوردهای خود را از طریق نمایشگاه به نمایندگان نفیس نخ  اعلام نمایند.
  • نامه : اعلام بازخورد به شکل مکتوب به شرکت نفیس نخ